มี 1 หลักสูตรการแปลระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากGreystone College

canada

36

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in Interpreting and Translation (Korean)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้