มี 2 หลักสูตรการสื่อสารศึกษาระดับจากGreystone College

canada

71

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in Business Communications

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 10 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Business Communications

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - ACADEMIC: 26 WEEKS; CO-OP: 50 WEEKS

เริ่มเรียน - 20 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้