มี 2 หลักสูตรการจัดการการต้อนรับระดับจากGreystone College

canada

29

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Hospitality Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 เมษายน 2021, 25 พฤษภาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021, 13 กันยายน 2021, 12 ตุลาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021, 6 ธันวาคม 2021

CAD$18,000.00 (฿ 448,711) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Hospitality Management Co-op

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 96 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 เมษายน 2021, 25 พฤษภาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021, 13 กันยายน 2021, 12 ตุลาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021, 6 ธันวาคม 2021

CAD$19,575.00 (฿ 487,973) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้