มี 1 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากGreystone College

canada

86

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

TKT–Young Learners Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 23 มีนาคม 2020, 19 พฤษภาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 8 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้