เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ William Blue College of Hospitality Management

australia

10

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate Degree of Culinary Management

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022

A$28,100.00 (฿ 698,310) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business (Event Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022

A$23,900.00 (฿ 593,936) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business (Hospitality Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022

A$25,000.00 (฿ 621,272) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Business (Tourism Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022

A$25,000.00 (฿ 621,272) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Culinary Management

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022

A$27,000.00 (฿ 670,974) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Business (Hospitality Management)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022

A$25,000.00 (฿ 621,272) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Business (Tourism Management)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022

A$25,000.00 (฿ 621,272) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Event Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022

A$23,900.00 (฿ 593,936) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้