เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Billy Blue College of Design

australia

50

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of 3D Design and Animation

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$29,400.00 (฿ 708,355) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Branded Fashion Design

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$29,400.00 (฿ 708,355) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business / Bachelor of Branded Fashion Design

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$25,500.00 (฿ 614,389) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business / Bachelor of Communication Design

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$25,500.00 (฿ 614,389) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business / Bachelor of Digital Media (3D Design and Animation)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$25,500.00 (฿ 614,389) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business / Bachelor of Digital Media (Film and Video Design)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$25,500.00 (฿ 614,389) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business / Bachelor of Digital Media (Interaction Design)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$25,500.00 (฿ 614,389) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business / Bachelor of Interior Design (Commercial)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$25,500.00 (฿ 614,389) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business / Bachelor of Interior Design (Residential)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$25,500.00 (฿ 614,389) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Communication Design

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$29,400.00 (฿ 708,355) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Film and Video

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$29,400.00 (฿ 708,355) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Game Design and Development

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$29,400.00 (฿ 708,355) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้