เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ QUT College

australia

59

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Diploma in Business

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2022

A$21,570.00 (฿ 511,744) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Creative Industries

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2022

A$21,570.00 (฿ 511,744) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Engineering

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Health Science (Health Studies)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2022

A$28,122.00 (฿ 667,189) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Health Science (Nursing)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, มิถุนายน 2022

A$28,122.00 (฿ 667,189) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Information Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Extended Foundation

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กุมภาพันธ์ 2022

A$25,125.00 (฿ 596,085) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Business and Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Communication for Engineering

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Communication for Health

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Communication for Information Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Intensive Program

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse