เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Queensland College of Art

australia

45

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Creative and Interactive Media

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$30,500.00 (฿ 734,858) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Creative and Interactive Media/Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$30,000.00 (฿ 722,811) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Creative Industries

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$32,000.00 (฿ 770,998) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$30,500.00 (฿ 734,858) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Design/Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$30,000.00 (฿ 722,811) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Industrial Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$35,500.00 (฿ 855,326) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Fine Art

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$30,500.00 (฿ 734,858) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Fine Art/Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$30,000.00 (฿ 722,811) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Industrial Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$34,000.00 (฿ 819,186) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Photography

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$30,500.00 (฿ 734,858) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Photography/Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$30,000.00 (฿ 722,811) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Visual Arts

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 TO 4 YEARS

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$34,000.00 (฿ 819,186) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้