เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Australian Maritime College

australia

118

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate Degree in Global Logistics and Maritime Management

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$25,000.00 (฿ 602,343) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Science (Marine Engineering)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$31,500.00 (฿ 758,952) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Science (Nautical Science)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 14 มิถุนายน 2021

A$31,500.00 (฿ 758,952) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Global Logistics and Maritime Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$31,950.00 (฿ 769,794) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Global Logistics and Maritime Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$31,950.00 (฿ 769,794) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Applied Science (Specialisation)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$30,950.00 (฿ 745,700) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Maritime and Logistics Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$33,000.00 (฿ 795,092) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Maritime Engineering (Naval Engineering)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$32,000.00 (฿ 770,998) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Maritime Engineering (Naval Engineering)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$32,000.00 (฿ 770,998) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma of Applied Science (Specialisation)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$30,950.00 (฿ 745,700) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma of Maritime and Logistics Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$34,950.00 (฿ 842,075) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Applied Science (Specialisation)

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$30,950.00 (฿ 745,700) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้