เรียนต่อ ฟินแลนด์ ที่ Haaga-Helia University of Applied Sciences

finland

794

9

Bachelor of Business Administration - Aviation Business

เข้าชม84ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 210

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

€8,500.00 (฿ 321,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration - Business Information Technology

เข้าชม52ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 210

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

€8,500.00 (฿ 321,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration - International Business

เข้าชม36ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 210

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

€8,500.00 (฿ 321,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration - International Sales and Marketing

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 210

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

€8,500.00 (฿ 321,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration - Multilingual Management Assistants

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 210

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

€8,500.00 (฿ 321,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Hospitality Management - Hospitality, Tourism and Experience Management

เข้าชม40ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 210

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

€9,500.00 (฿ 359,841) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Hospitality Management - Tourism and Event Management

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 210

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

€9,500.00 (฿ 359,841) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Sports Studies - Sports Coaching and Management

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 210

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

€9,500.00 (฿ 359,841) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้