มี 4 หลักสูตรการเงิน / การบัญชี (ทั่วไป)ระดับจากMontpellier Business School

france

604

4

MSc in Energy and Environmental Finance

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 10 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Finance

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 MONTHS INCLUDING 4-6 MONTHS OF INTERNSHIP OR PROFESSIONAL EXPERIENCE

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Specialized MSc in Innovative Finance: Fintech, Blockchains and Cryptocurrencies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 10 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Specialized MSc in Responsible Finance: Financial inclusion, Microfinance and Social Innovation

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 10 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้