มี 1 หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งทอ / เสื้อผ้าระดับจากRMIT University in Sri Lanka

sri lanka

11

Bachelor of Applied Science (Textile Technology)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้