เรียนต่อ ฮ่องกง ที่ PolyU Design

hongkong

22

International Design and Business Management (MDes)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$183,600.00 (฿ 736,640) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Design (Design Practices)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$183,600.00 (฿ 736,640) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Design (Design Strategies)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - NORMAL PERIOD OF STUDY: 2 YEARS (PART-TIME)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$183,600.00 (฿ 736,640) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Design (Interaction Design)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$183,600.00 (฿ 736,640) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Design (Urban Environments Design)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$183,600.00 (฿ 736,640) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้