เรียนต่อ ฮ่องกง ที่ RMIT University in Hong Kong

hongkong

65

Bachelor of Applied Science (Aviation)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM 12 MONTHS

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

HK$70,400.00 (฿ 282,874) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Applied Science (Construction Management) (Honours)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

HK$88,100.00 (฿ 353,995) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Fine Art) (Ceramics / Painting / Photography / Sculpture)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

HK$99,690.00 (฿ 400,564) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Bachelor of Engineering (Civil and Infrastructure) (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

HK$104,350.00 (฿ 419,289) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

HK$104,350.00 (฿ 419,289) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) (Honours)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

HK$104,350.00 (฿ 419,289) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Fine Art

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้