มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าระดับจากRMIT University in Hong Kong

hongkong

31

Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) (Honours)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

HK$101,900.00 (396,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้