เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Adelaide Education Group

australia

61

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

10657NAT Graduate Diploma of Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022

A$18,000.00 (฿ 432,173) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

22334VIC Certificate IV in Cyber Security

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022, ธันวาคม 2022

A$16,000.00 (฿ 384,154) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2022, สิงหาคม 2022

A$21,000.00 (฿ 504,202) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB30120 Certificate III in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022

A$18,000.00 (฿ 432,173) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB31115 Certificate III in Business Administration (Medical)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022, ธันวาคม 2022

A$4,000.00 (฿ 96,038) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB40120 Certificate IV in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022, ธันวาคม 2022

A$15,000.00 (฿ 360,144) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB50120 Diploma of Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022, ธันวาคม 2022

A$16,000.00 (฿ 384,154) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB60120 Advanced Diploma of Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022, ธันวาคม 2022

A$16,000.00 (฿ 384,154) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB80120 Graduate Diploma of Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022

A$18,000.00 (฿ 432,173) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CHC33015 Certificate III in Individual Support

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022

A$17,000.00 (฿ 408,163) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CHC52015 Diploma of Community Services

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022

A$17,500.00 (฿ 420,168) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ICT20120 Certificate II in Applied Digital Technologies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022, ธันวาคม 2022

A$4,000.00 (฿ 96,038) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Adelaide Education Group

Adelaide Education Group (AEG) เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายที่ได้รับการรับรองระดับประเทศ สูงสุดถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่วิทยาเขต Adelaide CBD

  • วิทยาเขตตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Adelaide
  • หลักสูตรในหลากหลายระดับการเรียน
  • หลักสูตรเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำของออสเตรเลีย
  • ความสัมพันธ์ที่ดีในระดับนานาชาติและการวิจัยที่มีการพัฒนาเติบโต

ติดต่อHotcourse