เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Jabin Hopkins Institute of Technology

australia

35

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Information Technology

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III in Baking

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 58 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate IV in Baking

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Information Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

SIT31016 Certificate III in Patisserie

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

SIT50416 Diploma of Hospitality Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

SIT60316 Advanced Diploma of Hospitality Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 130 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, เมษายน 2022, กรกฎาคม 2022, ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse