มี 6 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากSuzhou Centennial College

china

763

3

Business Foundations

เข้าชม14ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

¥78,000.00 (฿ 349,190) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Diploma in Business - Accounting

เข้าชม11ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

¥78,000.00 (฿ 349,190) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Diploma in Business - International Business

เข้าชม8ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

¥78,000.00 (฿ 349,190) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Diploma in Financial Services

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

¥78,000.00 (฿ 349,190) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Diploma in Hospitality - Hotel Operations Management

เข้าชม140ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

¥78,000.00 (฿ 349,190) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Graduate Certificate in International Business Management

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

¥78,000.00 (฿ 349,190) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้