เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Southern Cross University, Melbourne

australia

70

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

A$29,600.00 (฿ 721,610) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business in Hotel Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

A$27,600.00 (฿ 672,852) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Information Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

A$29,600.00 (฿ 721,610) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

A$29,600.00 (฿ 721,610) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Hotel Management

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

A$27,600.00 (฿ 672,852) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate of Business in Global Hotel Leadership

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

A$13,200.00 (฿ 321,799) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

A$32,400.00 (฿ 789,870) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma of Business in Global Hotel Leadership

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

A$26,400.00 (฿ 643,598) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Business in Global Hotel Leadership

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

A$26,400.00 (฿ 643,598) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Information Technology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

A$32,400.00 (฿ 789,870) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Professional Accounting

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

A$32,400.00 (฿ 789,870) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MBA - Master of Business Administration

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

A$32,400.00 (฿ 789,870) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้