มี 5 หลักสูตรการจัดการโรงแรมระดับจากSouthern Cross University, Melbourne

australia

99

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Business in Hotel Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$26,800.00 (561,444 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Hotel Management

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$26,800.00 (561,444 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in International Tourism and Hotel Management

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$13,000.00 (272,342 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in International Tourism and Hotel Management

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$26,000.00 (544,684 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of International Tourism and Hotel Management

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019, 2 มีนาคม 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$26,000.00 (544,684 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้