เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ School of Business London

uk

24

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

CMI Level 3 - Award- First Line Management

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียน

เริ่มเรียน - If you have any doubts or would like to clarify any information, our tutors / supervisors are here to help. We offer one to one tutor support for each student by our Tutor Support Desk. Moreover, our tutors provide constructive, formative feedback on your assessments to improve your assignments.

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CMI Level 3 Diploma First Line Management

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียน

เริ่มเรียน - If you have any doubts or would like to clarify any information, our tutors / supervisors are here to help. We offer one to one tutor support for each student by our Tutor Support Desk. Moreover, our tutors provide constructive, formative feedback on your assessments to improve your assignments.

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CMI Level 3 – Certificate First Line Management

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียน

เริ่มเรียน - If you have any doubts or would like to clarify any information, our tutors / supervisors are here to help. We offer one to one tutor support for each student by our Tutor Support Desk. Moreover, our tutors provide constructive formative feedback on your assessments to improve your assignments.

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CMI Level 4 Award in Management and Leadership

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียน

เริ่มเรียน - If you have any doubts or would like to clarify any information, our tutors / supervisors are here to help. We offer one to one tutor support for each student by our Tutor Support Desk. Moreover, our tutors provide constructive, formative feedback on your assessments to improve your assignments.

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CMI Level 4 Certificate in Management and Leadership

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียน

เริ่มเรียน - If you have any doubts or would like to clarify any information, our tutors / supervisors are here to help. We offer one to one tutor support for each student by our Tutor Support Desk. Moreover, our tutors provide constructive, formative feedback on your assessments to improve your assignments.

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CMI Level 4 Diploma in Management and Leadership

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียน

เริ่มเรียน - If you have any doubts or would like to clarify any information, our tutors / supervisors are here to help. We offer one to one tutor support for each student by our Tutor Support Desk. Moreover, our tutors provide constructive, formative feedback on your assessments to improve your assignments.

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CMI Level 5 Award in Management and Leadership

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียน

เริ่มเรียน - If you have any doubts or would like to clarify any information, our tutors / supervisors are here to help. We offer one to one tutor support for each student by our Tutor Support Desk. Moreover, our tutors provide constructive, formative feedback on your assessments to improve your assignments.

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CMI Level 5 Certificate in Management and Leadership

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียน

เริ่มเรียน - If you have any doubts or would like to clarify any information, our tutors / supervisors are here to help. We offer one to one tutor support for each student by our Tutor Support Desk. Moreover, our tutors provide constructive, formative feedback on your assessments to improve your assignments.

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CMI Level 5 Diploma in Management and Leadership

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียน

เริ่มเรียน - If you have any doubts or would like to clarify any information, our tutors / supervisors are here to help. We offer one to one tutor support for each student by our Tutor Support Desk. Moreover, our tutors provide constructive, formative feedback on your assessments to improve your assignments.

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CMI Level 5 Extended Diploma in Management and Leadership

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียน

เริ่มเรียน - If you have any doubts or would like to clarify any information, our tutors / supervisors are here to help. We offer one to one tutor support for each student by our Tutor Support Desk. Moreover, our tutors provide constructive, formative feedback on your assessments to improve your assignments.

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CMI Level 6 Award in Management and Leadership

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียน

เริ่มเรียน - If you have any doubts or would like to clarify any information, our tutors / supervisors are here to help. We offer one to one tutor support for each student by our Tutor Support Desk. Moreover, our tutors provide constructive, formative feedback on your assessments to improve your assignments.

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CMI Level 6 Cetificate in Management and Leadership

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียน

เริ่มเรียน - If you have any doubts or would like to clarify any information, our tutors / supervisors are here to help. We offer one to one tutor support for each student by our Tutor Support Desk. Moreover, our tutors provide constructive, formative feedback on your assessments to improve your assignments.

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้