เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Bangor University International College

uk

84

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

International Incorporated Masters Accounting and Finance

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 4 เมษายน 2022, 27 มิถุนายน 2022

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

International Incorporated Masters Business and Management

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 24 ตุลาคม 2021, 4 เมษายน 2022

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

International Incorporated Masters Investment and Banking

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 4 เมษายน 2022, 27 มิถุนายน 2022

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

International Incorporated Masters Psychology

เข้าชม127ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 4 เมษายน 2022, 27 มิถุนายน 2022

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

International Year 1 - Business, Management & Finance

เข้าชม7ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 3 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Year 1 - Psychology

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 3 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Year Zero: Business and Management

เข้าชม12ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 3 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Year Zero: Engineering and Computer Science

เข้าชม7ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 3 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Year Zero: Law and Social Sciences

เข้าชม22ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 3 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้