มี 4 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากDe Montfort University International College

uk

790

11

Business Pre-Master's

เข้าชม8ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2019, กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International First Year - Business and Management

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

£13,750.00 (557,211 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year Zero - Business and Law

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020, เมษายน 2020

£13,995.00 (567,139 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Pre-Top Up Programme in Business (PTUP)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการเรียนต่อ Leicester จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักศึกษานานาชาติเพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัย De Montfort

  • 98% ของนักศึกษาได้เรียนต่อที่ DMU ในปี 2016/17
  • ช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้านทักษะการเรียนและภาษาอังกฤษ
  • ดำเนินการสอนตามมาตรฐานการรับประกันคุณภาพของ DMU
  • นักศึกษาของ LIPC สามารถใช้บริการต่างๆของ DMU