มี 4 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากDe Montfort University International College

487

5

Business and Management International First Year

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business Pre-Master's

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2019, เมษายน 2019, กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year Zero - Business and Law

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2019, เมษายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Pre-Top Up Programme in Business (PTUP)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการเรียนต่อ Leicester จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักศึกษานานาชาติเพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัย De Montfort

  • 98% ของนักศึกษาได้เรียนต่อที่ DMU ในปี 2016/17
  • ช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้านทักษะการเรียนและภาษาอังกฤษ
  • ดำเนินการสอนตามมาตรฐานการรับประกันคุณภาพของ DMU
  • นักศึกษาของ LIPC สามารถใช้บริการต่างๆของ DMU