หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ De Montfort University International College อังกฤษ สหราชอาณาจักร

661

7

International Year Zero - Art and Design

เข้าชม21ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year Zero - Business and Law

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year Zero - Engineering and Computing

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year Zero - Life Sciences

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year Zero - Media

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year Zero - Pharmacy

เข้าชม58ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการเรียนต่อ Leicester จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักศึกษานานาชาติเพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัย De Montfort

  • 98% ของนักศึกษาได้เรียนต่อที่ DMU ในปี 2016/17
  • ช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้านทักษะการเรียนและภาษาอังกฤษ
  • ดำเนินการสอนตามมาตรฐานการรับประกันคุณภาพของ DMU
  • นักศึกษาของ LIPC สามารถใช้บริการต่างๆของ DMU