มี 1 หลักสูตรการบัญชีภาษีทรัพย์สินระดับจากIP Academy Singapore

singapore

145

Tax Concepts and Provisions in Tax Statutes Relating to Intellectual Property

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้