เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Informa Connect

uk

30

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Certificate in Terrorism Studies

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16 สัปดาห์

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

LLM Technology, Media and Telecommunications Law

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MA in Security and Terrorism Law

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 11 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£9,795.00 (฿ 423,001) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA in Shipping & Logistics

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 24 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBE International Constructional Practice & Law

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc Covert Investigation and Specialist Intelligence

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 27 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc Homicide Investigation

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 28 เดือน

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc in Counter-Terrorism Studies

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 11 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc in Diplomacy and Security Studies

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 11 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc in Intelligence and Security Studies

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 11 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc in Security Management

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 11 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc in Security Studies

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 11 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้