มี 2 หลักสูตรหลักสูตรเตรียมเข้าเรียน (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากONCAMPUS Reading

uk

33

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Undergraduate Foundation Programme (Art, Design, Film and Theatre)

เข้าชม6ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Undergraduate Foundation Programme Life Sciences

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้