มี 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากMt. San Jacinto College

usa

137

A.A. in Audio Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$8,016.00 (244,405 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

A.S. in Automotive / Transportation Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$8,016.00 (244,405 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

A.S. in Engineering: Drafting Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$8,016.00 (244,405 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

A.S. in Water Technology

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$8,016.00 (244,405 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

MSJC เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา, ประกาศนียบัตรและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับทักษะต่างๆที่จำเป็นในการแข่งขันในตลาดงานยุคปัจจุบัน

  • เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายใน 5 วิทยาเขต
  • การเรียนภาคปฏิบัติพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย
  • หลักสูตรเฉพาะทางในสาขา STEM
  • ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษาที่ดีเยี่ยม