เรียนต่อ แคนาดา ที่ Lakeland College

canada

451

3

Bachelor of Agriculture Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 4 มกราคม 2023

วันปิดรับสมัคร

10 July 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Accounting Technician

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 4 มกราคม 2023

วันปิดรับสมัคร

10 July 2022

CAD$17,017.25 (฿ 446,999) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Business - Administrative Professional

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 4 มกราคม 2023

วันปิดรับสมัคร

10 July 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Clinical Esthetician

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 4 มกราคม 2023

วันปิดรับสมัคร

10 July 2022

CAD$30,971.75 (฿ 813,547) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Educational Assistant

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 4 มกราคม 2023

วันปิดรับสมัคร

10 July 2022

CAD$17,263.00 (฿ 453,454) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Esthetician

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 4 มกราคม 2023

วันปิดรับสมัคร

10 July 2022

CAD$24,164.75 (฿ 634,745) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in General Agriculture

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 4 มกราคม 2023

วันปิดรับสมัคร

10 July 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Heavy Oil Operations Technician

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ธันวาคม 2022

CAD$17,417.25 (฿ 457,506) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma and Certificate in Early Learning and Child Care

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 4 มกราคม 2023

วันปิดรับสมัคร

10 July 2022

CAD$17,263.00 (฿ 453,454) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Agribusiness

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 4 มกราคม 2023

วันปิดรับสมัคร

10 July 2022

CAD$17,033.00 (฿ 447,413) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Agricultural Sustainability

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 4 มกราคม 2023

วันปิดรับสมัคร

10 July 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Animal Science Technology: Beef Major

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 4 มกราคม 2023

วันปิดรับสมัคร

10 July 2022

CAD$17,075.00 (฿ 448,516) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse