ทั้งหมดที่ Okanagan College แคนาดา

null

116

Aircraft Maintenance Engineer (AME) M-License

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Aircraft Maintenance Engineer Category 'S' (Structures)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 37 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Animation Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

CAD$28,075.00 (649,771 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts in Communications Emphasis

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

CAD$13,750.00 (318,231 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in Cross-cultural Studies Emphasis

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

CAD$13,750.00 (318,231 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in Economics Emphasis

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

CAD$13,750.00 (318,231 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in English Emphasis

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

CAD$13,750.00 (318,231 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in Environmental Studies Emphasis

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

CAD$13,750.00 (318,231 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in Gender, Sexuality and Women's Studies Emphasis

เข้าชม5ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

CAD$13,750.00 (318,231 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in Geography Emphasis

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

CAD$13,750.00 (318,231 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in History Emphasis

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

CAD$13,750.00 (318,231 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in Modern Language Emphasis

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

CAD$13,750.00 (318,231 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้