ทั้งหมดที่ New Brunswick Community College แคนาดา

null

31

Certificate in Professional Truck Driver

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 15 WEEKS (INCLUDES A 5 WEEK PRACTICUM)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Achievement/Transcript of Marks Program in Aquaculture Operations

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Achievement/Transcript of Marks Program in Heavy Equipment Operator

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Achievement/Transcript of Marks Program in Mechanized Forest Equipment Operator

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 15 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate Program in Accounting and Payroll Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$9,282.00 (฿ 216,272) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate Program in Administrative Professional

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

CAD$9,282.00 (฿ 216,272) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate Program in Administrative Professional: Executive

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - One and one-half academic years

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

CAD$9,282.00 (฿ 216,272) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate Program in Administrative Professional: Health Services

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - One and one-half academic years

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$9,282.00 (฿ 216,272) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate Program in Agricultural Equipment Repair

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$9,282.00 (฿ 216,272) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate Program in Auto Body and Collision Technician

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$9,282.00 (฿ 216,272) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate Program in Automotive Service Technician

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$9,282.00 (฿ 216,272) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate Program in Bricklaying

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

CAD$7,107.00 (฿ 165,595) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้