มี 2 หลักสูตรการจัดการ (ทั่วไป)ระดับจากSouthern Alberta Institute of Technology (SAIT)

canada

6

Certificate in Butchery and Charcuterie Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$19,147.00 (445,074 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Energy Asset Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2020

CAD$15,078.00 (350,490 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้