มี 1 หลักสูตรโภชนาการระดับจากSouthern Alberta Institute of Technology (SAIT)

canada

6

Certificate in Nutrition For Healthy Lifestyles

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 April 2020

CAD$16,476.00 (382,986 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้