มี 1 หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจากSouthern Alberta Institute of Technology (SAIT)

canada

6

Diploma in Environmental Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$15,958.00 (370,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้