เรียนต่อ แคนาดา ที่ Vancouver Community College

canada

48

1

Administrative Professional Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

CAD$20,330.00 (฿ 516,144) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Artisan Baking Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 11 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March 2022

CAD$23,540.00 (฿ 597,641) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Asian Culinary Arts Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 5 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

CAD$10,700.00 (฿ 271,655) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Automotive Collision and Refinishing Diploma

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

CAD$17,050.00 (฿ 432,871) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Automotive Service Technology Diploma

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

CAD$16,050.00 (฿ 407,482) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Music

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

CAD$19,540.00 (฿ 496,087) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Hospitality Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

CAD$17,150.50 (฿ 435,422) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Baking and Pastry Arts Dual Certificates

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

CAD$17,120.00 (฿ 434,648) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business and Project Management Post-Degree Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

CAD$17,510.00 (฿ 444,549) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Canadian Business Management Post-Degree Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

CAD$17,510.00 (฿ 444,549) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certified Dental Assisting Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 10 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

CAD$19,449.00 (฿ 493,777) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Computer Aided Draft (CAD) and Building Information Modelling (BIM) Technician Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

CAD$19,795.00 (฿ 502,561) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้