มี 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริม (Eal)ระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาจากVancouver Community College

canada

28

Pastry ESL Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 11 เดือน

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

CAD$25,284.00 (฿ 630,977) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้