ทั้งหมดที่ Sault College แคนาดา

null

37

Ontario College Advanced Diploma in Child And Youth Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,386.00 (381,199 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Advanced Diploma in Graphic Design - Digital Media

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,081.00 (397,367 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Advanced Diploma in Natural Environment Technologist - Conservation And Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,416.00 (405,161 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Certificate in Aircraft Structural Repair Technician

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,984.00 (395,111 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Certificate in Construction Carpentry Techniques

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,728.00 (389,155 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Certificate in Culinary Skills - Chef Training

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,178.00 (399,624 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Certificate in General Arts And Science

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,386.00 (381,199 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Certificate in General Arts And Science - Kitchen Assistant

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,386.00 (381,199 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Certificate in Mechanical Techniques - Industrial Maintenance (Millwright)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,728.00 (389,155 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Certificate in Mechanical Techniques - Machine Shop

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,728.00 (389,155 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Certificate in Motive Power Fundamentals - Automotive Repair

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,728.00 (389,155 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Certificate in Motive Power Fundamentals - Heavy Equipment and Truck Repair

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,728.00 (389,155 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้