มี 2 หลักสูตรการขนส่งและโลจิสติกระดับจากSault College

canada

35

Ontario College Graduate Certificate in Hospitality and Tourism Operations Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,447.00 (410,807 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Graduate Certificate in Supply Chain Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$17,447.00 (410,807 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้