มี 2 หลักสูตรการขนส่งและโลจิสติกระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากSault College

canada

34

Ontario College Graduate Certificate in Hospitality and Tourism Operations Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

CAD$17,447.00 (405,643 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Graduate Certificate in Supply Chain Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$17,447.00 (405,643 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้