มี 2 หลักสูตรโลหะวิทยาระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรีจากSault College

canada

51

Ontario College Certificate in Welding Techniques

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,728.00 (378,366 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ontario College Diploma in Metal Fabrication Technician

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,728.00 (378,366 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้