มี 3 หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรีจากSault College

canada

47

Ontario College Certificate in Motive Power Fundamentals - Automotive Repair

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,728.00 (384,097 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ontario College Certificate in Motive Power Fundamentals - Heavy Equipment and Truck Repair

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,728.00 (384,097 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ontario College Diploma in Motive Power Technician - Advanced Repair

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,728.00 (384,097 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้