มี 2 หลักสูตรความเชี่ยวชาญพิเศษในงานสังคมสงเคราะห์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSault College

canada

44

Ontario College Certificate in Personal Support Worker

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,728.00 (387,155 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ontario College Diploma in Protection, Security And Investigation

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,386.00 (379,239 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้