มี 1 หลักสูตรงานช่างไม้ในการก่อสร้างระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรีจากSault College

canada

37

Ontario College Certificate in Construction Carpentry Techniques

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,728.00 (389,155 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้