มี 1 หลักสูตรการแปรรูปโลหะ (อุตสาหกรรม)ระดับจากSault College

canada

19

Ontario College Diploma in Metal Fabrication Technician

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,728.00 (385,084 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้