เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ แคนาดา ที่ Coast Mountain College

canada

40

Access to Practical Nursing Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 13 เดือน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$36,736.96 (฿ 944,166) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Applied Coastal Ecology (ACE) Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 70 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$14,414.05 (฿ 370,451) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Applied Coastal Ecology (ACE) Post-Degree Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$12,354.90 (฿ 317,530) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Applied Earth & Environmental Studies Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$12,354.90 (฿ 317,530) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree in Art - Archaeological and Cultural Resource Management

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$12,354.90 (฿ 317,530) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree in Arts - Criminology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$12,354.90 (฿ 317,530) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree in Arts - First Nations

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$12,354.90 (฿ 317,530) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree in Arts - General Studies

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$12,354.90 (฿ 317,530) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree in Arts - Sustainable Communities

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$12,354.90 (฿ 317,530) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree in Science - General Studies

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$12,354.90 (฿ 317,530) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree in Science Environmental Geoscience

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$12,354.90 (฿ 317,530) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Business Administration Diploma - Accounting Concentration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

CAD$12,354.90 (฿ 317,530) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้