มี 1 หลักสูตรกฎหมายอาญาระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากCoast Mountain College

canada

12

Certificate in Community, Crime and Social Justice

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 มกราคม 2020

CAD$12,112.50 (281,838 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้