เรียนต่อ มาเลเซีย ที่ Perdana University

malaysia

30

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Science (Honours) in Occupational Therapy

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS / 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM22,000.00 (฿ 167,284) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Medicine (MD)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM137,500.00 (฿ 1,045,523) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Health Sciences

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM15,000.00 (฿ 114,057) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation in Science

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 42 WEEKS; ONE YEAR

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

RM18,800.00 (฿ 142,951) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (MSc) Bioinformatics (By Coursework)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (MSc) Bioinformatics (By Research)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM14,400.00 (฿ 109,495) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (Public Health)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MBA - Master of Business Administration (General Management)

เข้าชม5ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM 1 YEAR (ACCELERATED) OR 2 TO 4 YEARS (FLEXIBLE)

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration (Health Care and Hospital Management)

เข้าชม1ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM 1 YEAR OR 2 TO 4 YEARS (FLEXIBLE)

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration (Public Health Management)

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR (FULL TIME) OR 2 YEARS (PART TIME)

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Medical Degree Programme 5+0 in collaboration with the Royal College of Surgeons in Ireland

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 YEARS / 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM110,000.00 (฿ 836,418) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Diploma in Bioinformatics

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM16,000.00 (฿ 121,661) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้