มี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับจากSchool of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

693

16

Master of Science (MSc) in International Wine Management

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - STUDENTS CAN FINISH THE MSC IN 1 - 1.5 YEARS AND THE PGD IN 1 YEAR. THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY FOR THE MSC PROGRAMME IS 6 YEARS, AND 4 YEARS FOR THE PGD PROGRAMME.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (MSc) in International Hospitality Management

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - STUDENTS CAN FINISH IN 1 YEAR; THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY FOR THE MSC PROGRAMME IS 6 YEARS, AND 4 YEARS FOR THE PGD PROGRAMME.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (MSc) in International Tourism and Convention Management

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - STUDENTS CAN FINISH IN 1 YEAR; THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY FOR THE MSC PROGRAMME IS 6 YEARS, AND 4 YEARS FOR THE PGD PROGRAMME.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

SHTM เป็นหนึ่งในคณะวิชาด้านการท่องเที่ยวและบริการที่อยู่ในระดับชั้นนำของโลก เป็นสถาบันการศึกษาที่รองรับนักศึกษาจำนวนกว่า 1,400 คนจากทั่วโลก

  • มีการพัฒนาอย่างโดดเด่นตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา
  • นักศึกษาเรียนรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์
  • มีผลงานโดดเด่นในการจัดอันดับอย่างต่อเนื่อง
  • เป็นอันดับ 1 ในสาขาการจัดการด้านการท่องเที่ยวและบริการ