มี 1 หลักสูตรธุรกิจศึกษาระดับจากSchool of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

611

21

Master of Science (MSc) in Global Hospitality Business

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 YEARS AND THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY IS 3 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

SHTM เป็นหนึ่งในคณะวิชาด้านการท่องเที่ยวและบริการที่อยู่ในระดับชั้นนำของโลก เป็นสถาบันการศึกษาที่รองรับนักศึกษาจำนวนกว่า 1,400 คนจากทั่วโลก

  • มีการพัฒนาอย่างโดดเด่นตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา
  • นักศึกษาเรียนรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์
  • มีผลงานโดดเด่นในการจัดอันดับอย่างต่อเนื่อง
  • เป็นอันดับ 1 ในสาขาการจัดการด้านการท่องเที่ยวและบริการ