มี 3 หลักสูตรด้านการบริการระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากSchool of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

678

15

Master of Science (MSc) in Global Hospitality Business

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 YEARS AND THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY IS 3 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (MSc) in International Hospitality Management

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - STUDENTS CAN FINISH IN 1 YEAR; THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY FOR THE MSC PROGRAMME IS 6 YEARS, AND 4 YEARS FOR THE PGD PROGRAMME.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MicroMasters in International Hospitality Management

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 COURSES IN PROGRAM; 6 WEEKS PER COURSE; 6-8 HOURS PER WEEK, PER COURSE

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้